Chia sẻ CreativeMarket – Smart Painting Effect PS Action biến ảnh thành tranh vẽ 5394795

Action biến ảnh thành tranh vẽ. Action thích hợp cho ảnh chân dung. chỉ cần một cái bấm chuột bạn sẻ có kết quả hơn cả mong đợi

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1WugjFLXlQRhWmNJRTbaDkKDQPr0knfIK/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...