Chia sẻ GraphicRiver – Blueprint Photoshop Action 20041876

Action tự động biến ảnh thường thành ảnh vẽ đường nét, chi cần một cái bấm chuột bạn sẻ có kết quả như ý muốn

You may also like...