Chia sẻ GraphicRiver – Memphis Style Photoshop Action 28562946

Action dành cho ảnh thời trang cá tính, không cần vất vả với những thao tác cho thiết kế, chỉ cần một cái bấm chuột, ảnh sẻ trở nên cá tính và đầy sáng tạo

You may also like...