Chia sẻ Plugin AKVIS HDRFactory 5.0.754.12264 (x64) dành cho Photoshop

AKVIS HDRFactory là một Plugin chuyên nghiệp tạo hình ảnh HDR và chỉnh sửa ảnh cho bạn kết quả hơn cả mong đợi.
Plugin tạo ảnh HDR bằng cách kết hợp một số hình ảnh của cùng một đối tượng được chụp với các giá trị phơi sáng khác nhau.

Yêu cầu:

Photoshop CS to CC

Trang chủ – http://akvis.com/en/hdrfactory/index.php

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1Dc-sLKnX_MQCUMTV-YgU1Ig2Cp8_2uld/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...