Chia sẻ Plugin Prince Meyson. Tropical Colour LUTs dành cho Photoshop

Prince Meyson Tropical Color LUT bao gồm 6 cấu hình LUT tuyệt vời sẽ thêm vẻ cách điệu hiện đại cho hình ảnh nhiệt đới của bạn.

LUTS LÀ GÌ? LUTS, còn được gọi là bảng tra cứu là một cách dễ dàng để bắt đầu một cấp màu hoặc thêm các nét hoàn thiện cho những gì bạn đã bắt đầu. CÓ GÌ TRONG GÓI? Bạn nhận được 6 cấu hình LUT tuyệt vời có thể được sử dụng một mình hoặc kết hợp với nhau để có được một cái nhìn cụ thể.

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1nkfrcdCEl70XfS8HZzd0Trks9nTGwZbG/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...