Chia sẻ Preset Lightroom Audrey tone nâu ấm (Mobile)

5 AUDREY Mobile Lightroom Presets là sự kết hợp của các tông màu nâu, vàng và be mang lại cái nhìn chuyên nghiệp. Preset thích hợp sử dụng cho nhiều loại ảnh, Lưu ý rằng preset đã được thử nghiệm trên hình ảnh thực tế và các thiết bị khác nhau.

You may also like...