Chia sẻ Preset Lightroom Bali Beach tone xanh biển (Mobile/Desktop)

5 Bali Beach Lightroom Preset Dekstop & Mobile tone xanh biển đậm sẽ giúp ảnh cảu bạn trong xanh hơn mát mẻ hơn, Preset giúp tiết kiệm thời gian chỉnh sửa và tạo ra kết quả chuyên nghiệp. Ngay cả khi bạn là người mới bắt đầu, việc sử dụng preset cũng không có gì là khó khăn.

You may also like...