Chia sẻ Preset Lightroom Noah Wolfe tone nâu ấm dành cho ảnh ngoại cảnh và chụp nắng

Preset nâu ấm dành cho ảnh ngoại cảnh và chụp nắng rực rỡ. chỉ cần một cái bấm chuột ảnh sẻ trở nên lung linh. Preset cũng thích hợp cho nhiều loại ảnh khác nhau

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1VP09AvJWzNk-nXt8zly_Z0tUQs7iJcSr/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...