Chia sẻ Preset Lightroom Orange & Teal tone xanh biển sáng (Mobile/Desktop)

Preset tone xanh biển sáng, thích họp cho ảnh đi biển, cho ta cái nhìn mát mẻ nhẹ nhàng, Preset cũng thích hợp cho nhiều loại ảnh khác

You may also like...