Chia sẻ Preset Lightroom Rich tone nâu ấm nhẹ nhàng dành cho ảnh du lịch và chụp sản phẩm (Mobile/Desktop)

Preset với màu nâu ấm ảnh sẻ trở nên trông nhất quán với cùng một tone màu, thời thượng hơn bao giờ hết. Bộ sưu tập tone nâu tuyệt vời cho những hình ảnh với thực phẩm, đường phố, thiên nhiên và con người. Lưu ý rằng preset đã được thử nghiệm trên hình ảnh thực tế và các thiết bị khác nhau.

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1VWVwyP_3T3BcxlEJhyWEqo14reitHtuU/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...