Chia sẻ Preset Lightroom White Gold tone vàng trắng dành cho ảnh chân dung ngoại cảnh (Desktop)

Preset tone vàng trắng dành cho ảnh chân dung ngoại cảnh, đi kèm với 3 phiên bản: White Gold, White Gold -, and White Gold soft. Preset cũng thích hợp cho nhiều loại ảnh

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1mz0ZwJ-Ns3voJKB3NGg40n6FC80qJFUi/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...