Chia sẻ Preset AIR COLLECTION dành cho ảnh chụp thiên nhiên, phong cảnh, du lịch (Desktop)

Preset Air được thiết kế dành cho ảnh chụp thiên nhiên, phong cảnh, du lịch. Bộ sưu tập Air Preset mang một cấp độ màu mạnh mẽ hơn vì chúng được thiết kế cho cấu hình DJI RAW.N

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1ipHGWTlD2G0ZzLW8qCxQdaOstDVzavLB/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...