Chia sẻ Preset Lightroom Bright & Airy tone sáng đẹp dành cho ảnh du lịch và chụp phòng (XMP)

Preset tone sáng đẹp dành cho ảnh du lịch và chụp phòng, được tạo ra để cân bằng sáng cho ảnh cùng với màu sắc nhất quán sẽ cho ta một cái nhìn thật dể chịu chỉ với một cái bấm chuột

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1J9Im36r-Uqsf-bDC_C_qphDJ5pVwk9Pp/view?usp=sharing [/sociallocker]

You may also like...