Chia sẻ Preset Film Blue dành cho ảnh chân dung chụp bãi biển mây trời

Preset Film Blue dành cho ảnh chân dung chụp bãi biển mây trời, được tạo ra để làm nổi bật mẫu cùng ánh sáng màu sắc Flim cho bạn một bộ ảnh tuyệt với chỉ với cái bấm chuột, thích hợp cho ảnh chân dung, bãi biển, mây trời , du lịch

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1KUUhg0z4PfSqQ5_v-sX254w3r8Q0o3BM/view?usp=sharing [/sociallocker]

Xem thêm:

You may also like...