Chia sẻ Preset Film Look dành cho ảnh chân dung nền tối

Preset Film Look dành cho ảnh chân dung nền tối, được tạo ra để làm nét ảnh, sáng chủ thể, với tone màu xanh tối cho nền giúp mẫu thật nỗi bật và ấn tượng chỉ với cái bấm chuột, thích hợp cho ảnh chân dung, chụp sản phẩm, ảnh đường phố

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/11g5LN1sURW1qoCvyvqx2uNV-_OsUGuRH/view?usp=sharing [/sociallocker]

Xem thêm:

You may also like...