Chia sẻ Preset Vintage Yellow màu vàng nhẹ nhàng ngọt ngào dành cho ảnh chân dung, đám cưới ngoại cảnh

Preset Vintage Yellow màu vàng nhẹ nhàng ngọt ngào dành cho ảnh chân dung, đám cưới ngoại cảnh, được tạo ra để giúp ảnh có tone màu nhất quán, làm nét ảnh, tập trung ánh sáng vào mẫu làm nổi bật mẫu chỉ với cái bấm chuột

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1SuCTbSsL_CofaK3DNNiV4vEKVc_6kNNk/view?usp=sharing [/sociallocker]

Xem thêm:

You may also like...