Chia sẻ Preset Winter, Snow Effect dành cho ảnh chân dung mua đông

Preset Winter, Snow Effect dành cho ảnh chân dung mua đông, với tone màu trắng xanh lạnh rất thích hợp cho ảnh mùa đông, phong cảnh,

VZ

[sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1uVLbJIMuxu-8E5oOnorPrZKR4CwjIBFO/view?usp=sharing [/sociallocker]

Xem thêm:

You may also like...