Category: Lightroom Presets

Bộ Lightroom Preset Grain

Preset Grain dành cho chân dung, du lịch, phong cảnh, phương tiện truyền thông xã hội và nhiếp ảnh cảnh quan thành phố. Thêm một bộ màu fim đẹp cho hình ảnh của bạn.