Category: Lightroom Presets

Bộ presets lightroom về màu đẹp full collection

Bộ presets lightroom về màu sạch sáng tạo và trắng đen là bộ preset của lightroompresets.com, được chia sẻ bởi thành viên Hai Xuan Lam . trong bộ này bạn sẽ có được 10 gói blend...

Lightroom preset màu phim , fade film đẹp

Lightroom preset màu phim , fade film đẹp Đây là preset màu phim của bạn Tuyên Cọi làm ra, mình thấy đẹp nên share cho anh em cùng nghiên cứu,  màu này là dạng...