Category: Lightroom Presets

Lightroom preset màu phim , fade film đẹp

Lightroom preset màu phim , fade film đẹp Đây là preset màu phim của bạn Tuyên Cọi làm ra, mình thấy đẹp nên share cho anh em cùng nghiên cứu,  màu này là dạng...