Category: Action màu đẹp

Photoshop action blend màu socola

Nếu bạn muốn blend màu cho tấm ảnh theo tông màu socola , thì đây là mẫu Photoshop Action blend màu socola mà bạn cần Xem hướng dẫn sử dụng action Thông tin action...