Category: Thư viện After Effects

Zaxwerks 3D Flag 3.0.2 và 2.0.1

Zaxwerks 3D Flag 3.0.2 và 2.0.1 dành cho after efects

http://www.youtube.com/watch?v=xprnNnPdYNY Plugins Zaxwerks 3D Flag 3.0.2  là một phần mềm có thể biến bất kỳ hình ảnh hoặc video thành một lá cờ 3D bay trong gió rất thật , 3D Flag là dễ sử...

Videohive True Love Art Gallery

AE project – True Love Art Gallery

Project này dành cho After Effects CS5 trở lên . là một dạng Gallery ảnh với độ phân giải HD (1920 × 1080).  Tất cả các bức ảnh có thể tùy chỉnh. nó có...