Category: illustrator

Kỹ thuật đánh bóng chữ trong Illustrator

Kỹ thuật đánh bóng chữ trong Illustrator là một bộ tài liệu bằng video hướng dẫn bạn đánh bóng các chữ dạng letter như trong ảnh demo dưới đây Trong lớp này, bạn sẽ...

Giáo trình làm chữ typography trong illustrator CC

Trong lớp học này, bạn sẽ học được nhiều kỹ thuật để sử dụng Adobe Illustrator cho việc tạo chữ và nghệ thuật chữ typography . Chúng ta sẽ đi qua các mẹo, thủ...

Giáo trình illustrator CC 2015 online

Giáo trình illustrator CC 2015 online là một bộ giáo trình với 82 bài học, chỉ dãn bạn cặn kẽ các thao tác xử lý , các tính năng công dụng của các công...