Category: illustrator

Hướng dẫn vẽ cây thông noel

Bài hướng dẫn sau sẽ giúp bạn vẽ một cây thông noel khá đơn giản nhưng ấn tượng trong illustrator , mời bạn theo dõi qua file PDF

Hướng dẫn trace một bức ảnh sang vector

Thuật ngữ Live Trace của illustrator nghĩa là hướng dãn chuyển một đối tượng từ hình ảnh Birtmap sang hình ảnh Vector , bài hướng dẫn sau bạn sẽ thấy điều đó , xem...

Giáo trình illustrator tiếng việt

Đây là một cuốn giáo trình dạy học phần mềm Illustrators bằng tiếng việt , cuốn ebook này sẽ giúp bạn nắm bắt cơ bản về chức năng của illustrator , cuốn giáo trình...