Category: Lightroom & Camera RAW

Phương pháp blend màu ảnh VSCO CAM tuyệt đẹp

Phương pháp blend màu ảnh VSCO CAM tuyệt đẹp

VSCO là bộ công cụ giả lập màu phim, chỉ càn click là có thể ra được gam màu đẹp, tuy nhiên việc phối màu để ra màu độc đáo cũng là vấn đề...