Category: Tạp chí đồ họa

Chia sẻ 20 Brushes Photoshop mây khói

20 Brushes mây khói tạo background đẹp cho các nhà thiết kế để biến tác phẩm của mình thêm ấn tượng hơn [sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1f-uj0y_0JTHCt45gKToyoWF51Ee9pyqQ/view?usp=sharing [/sociallocker]