Category: Video / TVC

Videoclip wedding ấn tượng của nhóm 5motion

Videoclip wedding ấn tượng của nhóm 5motion

Bạn từng quay videoclip 🙂 với các dòng máy ảnh DSLR ngày cảng rẻ và đa dạng hỗ trợ trong quay phim thì bạn thừa sức sáng tác cho mình một clip theo ý...

Làm bánh bằng Photoshop

Làm bánh bằng Photoshop – bạn đã bao giờ vào bếp để làm bánh bằng photoshop ? video độc đáo và rất sáng tạo sau đây sẽ chỉ bạn cách làm những chiếc bánh...