Category: Thương hiệu – Branding

Chia sẻ 20 Brushes Photoshop mây khói

20 Brushes mây khói tạo background đẹp cho các nhà thiết kế để biến tác phẩm của mình thêm ấn tượng hơn [sociallocker id=”13304″] https://drive.google.com/file/d/1f-uj0y_0JTHCt45gKToyoWF51Ee9pyqQ/view?usp=sharing [/sociallocker]