Tách hình bằng lệnh Color Range

Đây là bài viết hướng dẫn bạn tách hình bằng lệnh color range 1.) Tải hình gốc này về tập làm . 2.) Bây giờ tôi muốn tách phần bông hoa ra thôi ,...