Tagged: cảm biến

Canon EOS 5Ds /5Dsr bị dìm hàng

Cảm biến trong EOS 5Ds / 5Dsr hoàn toàn do Canon tự phát triển Đấy là thông tin được Chuck Westfall – một đại diện nổi tiếng của Canon – khẳng định trong bài...