Tagged: cay thong

Hướng dẫn vẽ cây thông noel

Bài hướng dẫn sau sẽ giúp bạn vẽ một cây thông noel khá đơn giản nhưng ấn tượng trong illustrator , mời bạn theo dõi qua file PDF