Tagged: Coolorust

Bảng màu Coolorust 2.0 cho photoshop CC

Coolorust là một bảng điều chỉnhColor Wheel dựa trên Corel® Painter® dành cho sản phẩm của Adobe bao gồm Photoshop và Flash Coolorus là cho những người sáng tạo những người muốn cải thiện quy trình...