Tagged: cương

Hiệu ứng kim cương

1.) mở 1 file mới với độ phân giải 500×500 pixel 2.) Vào Filter>render>clouds – sau đó vào Filter>Stylize>extrude – và thiết lập thông số như hình . 3.)tiếp tục vô Filter>Stylize>extrude và thiết...