Tagged: dohoafx.com

Hướng dẫn vẽ hình đa sắc

Bài hướng dẫn bạn sử dụng lệnh Blend để vẽ hình đa sắc trong Corel Draw 1. Mở new file (Ctrl+N) Vẽ một hình vuông nền đen: Vẽ hình elip không fill mầu và...

Blend hình đơn giản

Bài hướng dẫn này giúp bạn blend 1 tấm hình đơn giản trong photoshop , mời bạn theo dõi bài hướng dẫn Bạn hãy chuẩn bị một bức tranh người mẫu, ca sĩ hay...