Tagged: hướng dẫn tách nền ảnh

Tách hình bằng lệnh Color Range

Đây là bài viết hướng dẫn bạn tách hình bằng lệnh color range 1.) Tải hình gốc này về tập làm . 2.) Bây giờ tôi muốn tách phần bông hoa ra thôi ,...