Tagged: illustrator tutorial

Hướng dẫn vẽ biểu tượng iTune

Bài hưỡng dẫn vẽ Icon ITUNE cực hay, nếu bạn muốn khám phá thế giới ICON AQUA thì hãy thực hành bài này 1.) Đây là mô hình dựng sẵn cho Icon của tác...