Tagged: kinh

Hướng dẫn bạn vẽ kính lúp trong corel draw

Bài hướng dẫn bạn vẽ một cái kính lúp, vấn đề chính ở bài này chính là cách sử dụng hiệu ứng fissh eye để làm lồi đói tượng giống nư khi bạn nhìn...

Làm ảnh phong cách kinh dị – bóng ma

Đây là một phương pháp cơ bản với việc kết hợp chất liệu lên đối tượng để tạo ma quái 1. Mở 1 tấm hình gốc ra 2. Kiếm một loại chất liệu nào...