Tagged: kỹ xảo

Kỹ xảo người lửa manipulation

Photoshop Manipulation – Kỹ xảo người lửa

Trong những bài về photoshop manipulation mà bạn đã được học , chắc có lẽ chưa có bài nào trình bày về cách sử dụng hiệu ứng để tạo hình nhân vật, hôm nay dohoavn...

Plugins KPT6 dành cho Photoshop CS – CS5

Cách đây nhiều năm , Flugins này là 1 công cụ tạo ra các hiệu ứng rất ấn tượng dành cho dân thiết kế , như hiệu ứng sao, hiệu ứng nước , lửa...