Tagged: Làm ảnh

Làm ảnh theo phong cách tranh vẽ ấn tượng

Để thực hiện được tác phẩm này, bạn cần tải về một số thành phần sau  Tải về background tại đây  Tải về brush tại đây  Tải về texture tại đây  Hoặc tải 3...