Tagged: ong

Hiệu ứng chữ óng ánh nhiều nét

Bài hướng dẫn bạn tạo ra 1 kiểu chữ sáng óng ánh rất đẹp , mời bạn theo dõi bài hướng dãn [divider] Bước 1 Tạo một file mới 2000px 1200px. Sau đó chọn...