Tagged: studio

Giáo trình 3D Studio Max tiếng việt

Đây là một đĩa CD hướng dẫn căn bản về 3D Studio Max được nhóm phất triển phần mềm học sinh sinh viên SSDG sản xuất cách đây vài năm, minh họa trên 3D...

Làm ảnh chân dung Typoragphic

Bài hướng dẫn bạn tạo ra một tấm ảnh phong cách typorgaphry (nghệ thuật chữ) , bức ảnh chụp sẽ được bạn biến hóa để tạo thành một bức ảnh được tạo ra từ...