Tagged: tut photoshop

Làm ảnh theo phong cách tranh vẽ ấn tượng

Để thực hiện được tác phẩm này, bạn cần tải về một số thành phần sau  Tải về background tại đây  Tải về brush tại đây  Tải về texture tại đây  Hoặc tải 3...

Hướng dẫn tạo một tác phẩm Manipulation

Đây là một tutorial hướng dãn designer Hưng Phạm. Với Tutorial này, các bạn sẽ nắm được hầu hết những kỹ năng căn bản trong Photoshop, đặc biệt là xử lý màu sắc và...