Tagged: youtube 8k

YouTube Hỗ Trợ Chuẩn video 8K

Bộ phim Ghost Towns đến từ Luke và Marika Neumann, được quay với chuẩn 8K, đã trở thành bộ phim 8K đầu tiên được công bố rộng rãi trên Youtube. Trên thực tế, YouTube...