Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Hiệu ứng kéo dịch Pixel

Kéo dịch pixel là một kĩ thuật dùng một công cụ đơn giản của photoshop để kéo dãn 1 fixel ảnh dài ra, nó tạo ra 1 hiệu ứng lạ mát và đôi khi sẽ rất cần thiết cho bạn

1.) Bạn mở 1 bức hình bất kỳ ra , sau dó dùng công cụ Single maquee tool

2.) Click Chấm công cụ vào giữa hình bạn sẽ có

Nhấn Clrl+J để copy vùng trong đường chọn lên 1 layer mới

Nhấn Ctrl+T và kéo dãn layer 3 san phải hoặc trái bạn sẽ có

Cái này gọi là hiệu ứng dịch Pixel ảnh

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.