Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Category: Video & animation

Text Animation 1

Tạo chữ chuyển động trong Photoshop

Bài viết này sẽ chỉ bạn làm quen với Adnimation trong photoshop, giúp Tạo chữ chuyển động trong Photoshop đơn giản dễ dàng . Để thực hành, bạn cần cài Phothsop CS6 trở lên Các...

Chỉnh sửa video bằng photoshop CC toàn tập

Ngày trước, có thể nói rằng dùng photoshop để chỉnh sửa video là một điều không hay ho lắm. Sau khi phiên bản Photoshop CS5 ra đời, Adobe đã bổ sung vào công cụ này...