Category: Thiết kế – Layout

Thiết kế một Tri-fold Brochure

Nếu bạn là người mới vào nghề có thể bạn có thể sẽ đau đầu trong việc chuẩn bị bản thiết kế để in ấn và bỏ lại phía sau tất cả những ý...