Category: Website

Những trang web sưu tầm tư liệu cho Designer

Để tìm kiếm tư liệu hữu ích cho mình, các nhà thiết kế thường lưu trong máy tính (rss, bookmark) những trang web chia sẻ thông tin thiết kế hấp dẫn cho mình. Thỉnh...

Những trang web ấn tượng của Designer

Những trang web chứa sản phẩm (portfolio website) luôn luôn là một nguồn tác phẩm ấn tượng tuyệt vời. Trên hết, các tác phẩm trên web không những chỉ ra những gì một người...

Những trang website bằng flash ấn tượng

Flash cho phép người thiết kế và lập trình khả năng truyền tải những nội dung đa phương tiện qua tất cả các trình duyệt, tạo các hiệu ứng, sự tương tác và những...

34 trang web lấy cảm hứng từ ipad

Như chúng ta đều đã biết iPad thực sự là một sản phẩm hẫp dẫn của Apple, nó trở thành chủ đề nóng của các cuộc bàn tán. Bài viết này tuyển chọn 34...

3d Flash Website

Không có gì ngạc nhiên khi Flash Web đã trở thành một loại hình mới của nghệ thuật vì những thiết kế tuyệt vời, những chuyển động vô hạn. Flash Website có thể chia...

3 yếu tố để có một trang web ấn tượng

Ngày nay, một sản phẩm thiết kế tốt không chỉ đơn giản là nhìn thấy đẹp, điều này càng đúng trong việc thiết kế một website. Trong thực tế, việc luôn mong muốn tạo...