Nghệ thuật của hình ảnh và cách để đánh lừa người xem

Nghệ thuật của hình ảnh và cách để đánh lừa người xem , đôi khi trong cuộc sống chúng ta phải xem lại bản thân mình khi nhìn nhận khách quan về một bức ảnh là có chính xác hay không , bộ ảnh sau sẽ phần nào nói lên điều đó

#4 Who Needs Fake Boobs?

Who Needs Fake Boobs?

udes But You Ain’t About That Life

When He Asks For Nudes But You Ain't About That Life

Cropping Changes Everything

#7 Cropping Changes Everything

Cropping Changes Everything

#8 There’s Really Nothing Quite So Sweet As Tiny Little Baby Feet

There's Really Nothing Quite So Sweet As Tiny Little Baby Feet

#9 The Truth Of A Lovely Holiday Picture

The Truth Of A Lovely Holiday Picture

#10 Just Taking A Photo In Front Of A Nice Building. Oh, Wait

Just Taking A Photo In Front Of A Nice Building. Oh, Wait

#11 This Is How I Travel

This Is How I Travel

#12 When You See It

When You See It

#13 Facebook Profile Picture Vs. Reality

Facebook Profile Picture Vs. Reality

#14 Sending Weirdly Cropped Photos To My Brother

Sending Weirdly Cropped Photos To My Brother

#15 What Is This?

What Is This?

#16 My Baby Caught Me Sleeping

My Baby Caught Me Sleeping

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.