Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Ghép người vào cảnh sử dụng kỹ thuật Mix màu

Thật đơn giản , kĩ thuật này dành cho bạn nào mới học ghép hình trong Photoshop, bài viết sau sử dụng kỹ thuật MIX MÀU của AGP để tách hình

1.) Mở 2 bức hình nguồn , tôi mở 2 hình sau , 2 bức hình nguồn cần nên nó độ phần giảI cao 

2.) Dùng move tool để kéo bức hình cần ghép vào hình sẽ ghép 

3.) Nhấn Ctrl+T để cân chỉnh kích thước của hình mớI đưa vào

4.) Đưa chế độ hoà trộn của layer trên về Multifly nhằm loạI bỏ toàn bộ điểm ảnh sáng và chỉ nổI điểm ảnh tốI

5.) Nhân đôi layer chứa hình ngườI và chọn chế độ hoà trộn Normal , sau đó dùng công cụ xoá để xoá đi vùng ảnh trắng , có thể xoá đè lên vùng tóc vì vùng tóc đã được layer dướI hiển thị vì tóc màu đen

6.) Kết quả sau khi xoá

7.) Vào Image > Flatten Image để nhập các layer lạI , sau đó cân chỉnh lạI màu sắc bằng bất kỳ công cụ chỉnh ánh sáng nào . Sau đây tôi dùng Curves vì tôi thấy trên hình gốc có một số điểm ảnh choá sáng .

8.) Và đây là kết quả cuốI cùng 

ghép ảnh nhanh hiệu quả


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.