Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Hiệu ứng ánh sáng luyện công

1.) Tạo file mới nền đen , sau đó tạo 1 layer mới và dùng Brush nét cứng chắm 1 chấm trắng như hình

2.) Vào Filter> Stylize > Extrude
type: pyramid
size: 10px
depth: 30 random
Không check vào 2 ô vuông cuối


3.) Vào Filter > Distort > Polar Coordinates
Chọn Rectangular to Polar

4.) Nhân đôi layer nắm trên và Vào Filter > Blur > Radial Blur

Sau đó chọn hòa trộn cho nó là Lighting

5.) Nhấp 2 layer lạy lại bằng cách vào Layer > Merge layer
Nhấn Ctrl+U hoặc Ctrl+B để vào hộp màu đổi màu cho bông hoa

Tác giả đổi màu xanh

6.) Vào Filter > Blur > Gaussian Blur giá trị là 3 sau đó chọn hòa trộn Overlay

7.) Kết quả ghép với nhân vật nào đó

You may also like...

1 Response

  1. baobao says:

    bạn ơi sao bước 2 làm không được, nó không tủa ra như bạn, nó chỉ thể hiện ở trong vòng tròn thui à

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.