Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Làm ảnh nổi trên ảnh

Bài hướng dẫn sau giúp bạn làm nổi 1 phần bức ảnh , các phần còn lại sẽ làm cho mờ đi

1.)Mở 1 bức ảnh bất kì – sau đó các bạn nhân đôi layer background (duplicate)
2.) Chọn layer vừa copy – chọn công cụ rectangular marquee tool và vẽ 1 ô vuông như hình :

3.) Vào Layer>New>Layer Via Copy – trên layer vừa tạo ra đó các bạn vào Layer>Effects>Drop Shadow – và chọn whatever settings nếu các bạn muốn có effect
4.) Chọn layer background mà các bạn đã nhân đôi ở bước 1 . Vào Filters>Blur>Gaussian Blur và chọn giá trị là 6 pixel .
5.) Kết quả đây :

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.